خواطر 5 | فود كورت - الحلقة 25 (كاملة)

52

برنامج خواطر 5 قد تم تصویره فی الیابان بالكامل. حیث تم من خلال الحلقات المقارنة بین أخلاق النبی وصفات المجتمع الیابانی وكیف أنهم یطبقون بعضًا منها وهم على غیر الإسلام. برنامج خواطر من إنتاج شركة آرام الإحسان للإنتاج

filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...