قرص گاز سوز هلاک - قسمت پنجم - چیدمان قرص ها - انحصاری شرکت سم سازان

43,623
در این ویدئو به چگونگی چیدمان و جاگذاری قرص های گاز سوز قبل از روشن کردن آن ها می پردازیم.
pixel