گفت‌و‌گوی محمدرضا پور ابراهیمی (رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

9
بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۰ به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی در نظر گرفته شده است در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان عرضه سهام دیده شده است.
pixel