زیروبم 230 - مهدی سلطانی: متاسفانه پدرانگی از بین رفته

6,447

گفتگو با مهدی سلطانی به بهانه تئاتر باشکوه «شاه لیر»... همراه ارزشمند «زیروبم» باشید... سایت: http://zirobamonline.com

زیروبم
زیروبم 2.8 هزار دنبال کننده
investment

investment

6 ماه پیش
کارای آقای سلطانی فوق العادست.