فول مچ اسطوره های رئال مادرید - اسطوره های چلسی (نیمه اول + نیمه دوم)

158

بازی دوستانه - فول مچ اسطوره های رئال مادرید - اسطوره های چلسی - 23 ژوئن 2019 - شبکه: Real Madrid TV