گسترش همکاری های رسانه ای ایران و روسیه

52
پیمان جبلی، معاون برونمرزی سازمان صداوسیما در سفر به مسکو با مقامات و مدیران رسانه های معتبر روسی دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگوها، دو طرف بر ضرورت گسترش همکاری های رسانه ای برای پایان دادن به سلطه رسانه ای آمریکا و غرب تاکید کردند. مسکو -16 فروردین 98
pixel