افزایش واردات توتون و تنباکو

59

شبکه سه- 3 آذر 97- 22:00| توتون و تنباکو تا دلتان بخواهد وارد شده است. بر اساس جدیدترین آمار وزارت صنعت در 6 ماهه نخست امسال واردات توتون و تنباکو نزدیک دو برابر شده است. در مقابل اما واردات منسوجات افت 42 درصدی داشته است. در بین 18 محصول وارداتی صنعتی در 6 ماه اول امسال 13 محصول با افت واردات رو به رو شده و 5 محصول رشد واردات داشتند که توتون و تنباکو یکی از آنها است.

پایشگری
پایشگری 953 دنبال کننده