هجوم چند صد میلیونی ملخ های پرنده عربستانی به ایران

105

هجوم چند صد میلیونی ملخ های پرنده عربستانی به ایران ؛ ویژه به استان هرمزگان آمده اند. #فوري #ملخ #ايران

فوری
فوری 15 دنبال کننده