شرایط مراد چیست و به چه کسی می توان دل داد؟ | حجت الاسلام وکیلی

91
حجت الاسلام وکیلی پاسخ می دهند///// شرایط «مراد» در سیر و سلوک چه باید باشد و به چه کسی می توان دل داد؟
pixel