اولین فیلم از تلفات زلزله شدید 6/4 ریشتری که در کرمانشاه ایران رویداد

561

به گزارش ایران رویداد این فیلم نخستین فیلم از مردم سرپل ذهاب است که در پی وقوع زلزله شدید 6/4 ریشتری است که برای بار دیگر در سرپل ذهاب و قصر شیرین ایران رویداد بنابر این گزارش تاکنون 458 نفر مصدوم از تلفات این زلزله به صورت رسمی اعلام شده است.