ریاضی | تجربی داخل ۱۴۰۰ | عبارت های جبری

10
کپشن رو بخون حیفه ریاضی تجربی داخل ۱۴۰۰ عبارت های جبری ریاضی کنکور ۱۴۰۰ رو که همه میدونید چجوری بود دیگه نیاز به گفتن نیست نمیخوام زیاد آه و ناله کنم اتفاقا میخوام بگم تست هایی بود توی همین آزمون که واقعا میشد زد یکیش همین تست اول بود که واقعا متوسط محسوب میشه نه زیاد سخت فقط دوتا اتحاد میخواست دیگه بقیش ساده بود آکادمی کنکور ۱۸+️
pixel