روش صحیح مطالعه و تندخوانی

532
در عصر جدید مطالعه کردن یک ضرورت به حساب میاد و یادگیری روش مطالعه و تندخوانی یک مهارت است که می توانیم با یادگیری و تمرین به تسلط در این مهارت دست یابیم و از مطالعه کردن لذت ببریم و آن را تبدیل به عادت روزانه کنیم و درتحصیل، کار و شغل خود موفق تر باشیم و گامی موثر را در جهت ارتقای سیستم آموزشی برداریم.
pixel