تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عمليات حسابرسي سال 1399

1
دکتر مجید فراهانی 2 دنبال‌ کننده
1 بازدید
اشتراک گذاری
با پیشنهاد مجید فراهانی ؛ حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عمليات حسابرسي سال 1399 انتخاب شدند.
pixel