آئین بهره برداری از نصب مخازن زیرزمینی هوشمند پسماند در منطقه ۴ شهر اصفهان

176
این مخازن دارای دوسطل1000 لیتری مخصوص #پسماند هستند که به صورت هوشمندوتوسط سنسورهای چشمی عمل می کنند،به این ترتیب که هنگام ورود پسماند و با تشخیص سنسور، درب مخزن برای ورود پسماند باز می شود.
pixel