مکه یا لاس وگاس؟

265

خانه ابوبکر را تخریب کردند و هتل هیلتون را بنا کردند. خانه ام المومنین خدیجه را خراب کردند و دستشویی ساختند.. رواق عثمانی را از بین بردند ... آل سعود بناهای مذهبی را نابود کردند و آثار تاریخی خانوادگی خود را احیاء می کنند.

قرآن کریمQurandarmaniiranتلگرام

قرآن کریمQurandarmaniiranتلگرام

6 ماه پیش
شیعه رافضی
شناخت آسان سلفی گری
شناخت آسان سلفی گری إن كان رفضاً حبُّ آلِ محمدٍ ... فلیشهدِ الثقلانِ أَنی رافضی