بستن تنگه هرمز توسط ایران و چرا تقابل ایران و آمریکا !!

1,224

سرلشکر محمد باقری ضمن بیان اینکه "اگر کسی تنگه هرمز را ناامن کند، جمهوری اسلامی با او برخورد خواهد کرد"، اظهار داشت: «همچنین اگر نفت ما از این تنگه عبور نکند حتماً نفت دیگر کشورها نیز از این تنگه عبور نخواهد کرد.»

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.4 هزار دنبال کننده