آیین استقبال از نودانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - ورودی 99

421
این مراسم 24 آبان ماه 1399 ساعت 9 صبح از طریق وب سایت آپارات بصورت زنده پخش گردید - کاری از معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور رییس محترم پردیس کشاورزی جناب آقای دکتر گلدانساز و روسای دانشکده ها و معاونین دانشگاه و معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و نمایندگان تشکل های دانشجویی
pixel