تریلر سینمایی Days Gone

80

تریلر جدید بازی Days Gone فقط یک گلوله باقی مانده...سهم چه کسی خواهد بود؟ فقط یک گلوله باقی مانده...می توانید خودتان را نجات دهید؟

واج
واج 5 دنبال کننده