دمو محیط برنامه ریزی منابع سازمانی بهروش

89
شرکت بهروش فرایند سیستم با بهره گیری از دانش و تجربه کارشناسان و صاحب نظران حوزه ERP کشور، در شهریور ماه سال 1394 تاسیس شد. سال ها فعالیت در حوزه ERP و حضور در پروژه های بزرگ، به همراه مطالعه مو شکافانه محصولات شناخته شده جهان، زیرساختی غنی از دانش و تجربه را برای بهروش فراهم کرده است. بهروش به دور از الگو برداری از ERP های داخلی و خارجی، بر پایه ایده های ساختار شکنانه و منحصر به فرد شکل گرفته است و امروز راهکاری متفاوت را پیش روی صاحبان کسب و کار قرار داده است.
pixel