« کُنج خاطرات » ؛ اینها کجا بودن ؟

2,807
6729 - مهندس علیقلی بیانی ( ایدئولوگ و دبیرکل حزب ایران ) ، مستند " کُنج خاطرات " گزیده ای از خاطرات کارگزاران و فعالان سیاسی در دوران پهلوی ؛ کاری از تامین برنامه شبکه جهانی جام جم
pixel