روز جهانی کنترلرهای ترافیک هوایی

108

28 مهرماه ( 20 اکتبر ) روز جهانی کنترلرهای ترافیک هوایی گرامی باد.

سپید پرواز
سپید پرواز 13 دنبال کننده