تعویض پروانه رادیاتور سمند

5,676
آموزش تعویض پروانه رادیاتور سمند توسط داریوش روشنی ایجاد صدای ناهنجار بدلیل شکستگی پروانه ایمنی، بست منفی باتری را باز کنید.
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel