ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اقامتگاه آله آموت

29
روشابوم 20 دنبال‌ کننده
اقامتگاههای بومگردی در سالهای اخیر رشد بسیار خوبی داشه اند . با توجه به موقیعت طبیعی ،تاریخی و آب و هوایی مختلف توانسته اند در جلب گردشگران داخلی و خارجی موفق عمل کنند . اقامتگاه بومگردی آله آموت یکی از اقامتگاها است که در منطقه الموت استان قزوین موفق بوده .
روشابوم 20 دنبال کننده
pixel