ابعاد ستارگان و ابعاد سیاره ها

1,605
ابعاد ستارگان و ابعاد سیاره ببینید خدا کهکشان های فراوان و سیاره های بزرگی آفریده است. شما فکر کردید فقط ما یک کهکشان هستیم؟ اشتباه نکنید!این ویدئو را حتما ببینید و به دوستان خود تعریف کنید!
MAhdi-Reaprex 4 دنبال کننده

th.bk

1 ماه پیش
من واقعا قدرت خدارو درک کردم
MAhdi-Reaprex افرین به شما
pixel