وحدت

70
وحدت از دید قرآنی آنهای که ایراد میگیرند بر وحدت بین شیعه و سنی خوب گوش کنند یکم دیدمونرو وسیع کنیم و احساسی برخورد نکنیم خدا خیرتون بده یا علی
نامدار 24 دنبال کننده
pixel