جراحی فک و ارتودنسی

57

مراحل جراحی فک به همراه ارتودنسی چگونه است؟ در چه مواردی علاوه بر ارتونسی نیاز به جراحی فک وجود دارد؟ طول مدت درمان توام ارتودنسی و جراحی فک چقدر است؟