پیرمرد مهربون مزرعه داره | پیرمرد مهربون

16,734
مزرعه حیوانات Old MacDonald had a farm in Persian: پیرمرد قصمون مزرعه داره تو مزرعش یه گاو مهربون داره گاو شیر میده غذا میخوره ماما میکنه ماما میکنه گوسفند گله ی ما چقذ قشنگه رو تنش پر از خال رنگا وارنگه این ور میپره اون ور میپره بع بع میکنه بع بع میکنه این هم یک خروس و مرغ چاق و چله جوجه هاش از خوشگلی همتا نداره بازی میکنن شلوغ میکنن جیک جیک جیک جیک یه خوک توی مزرعه بازی میکنه از اینجا وو به اونجا هی سرمیزنه اینجا میره اونجا میره کمک میکنه کمک میکنه این مزرعه یه اس
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 50.8 هزار دنبال کننده
pixel