نحوه ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی بیمه ملت به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

2,115
با توجه به قرارداد بیمه ملت و دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ارائه خدمات درمانی به کارکنان این دانشگاه، معصومه نجفی برنا کارشناس امور قراردادها و نظارت بیمه درمان بیمه ملت از نحوه ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی بیمه ملت به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی می‌گوید.
بیمه ملت 270 دنبال کننده

پشتیبانی فنی کامپیوتر

2 هفته پیش
آموزش آموزشیار

آکادمی اقتصاد و بیمه

2 هفته پیش
جهت دریافت آخرین اطلاعات مربوط به چگونگی قرارداد نکمیل درمان کارکنان دانشگاه آزاد می توانید به آدرس www.bimechera.ir مراجعه نمایید.
pixel