در حال بارگذاری
پخش خودکار بعدی:
؟
با فعال بودن پخش خودکار، در صورتی که سایت را رها نکرده باشید، پس از پایان نمایش، ویدیو بعدی پخش می‌شود.
Loading...

خاطرات کودکی دهه شصت و کمپانی انیمیشن سازی نیپون در ژاپن

227
ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﺎﺯﻧﺪﻩٔ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻭﻑﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺗﻮﻧﯽ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺩﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﺁﻥ ﺷﺮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ، ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﯼ ﺗﺎﻡ ﺳﺎﯾﺮ ، ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ، ﺩﻭﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺭﻭﺯ ، ﺣﻨﺎ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ ، ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﺁﻟﭗ ، ﺑﺎﺧﺎﻧﻤﺎﻥ ‏( ﭘﺮﯾﻦ ‏) ، ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻨﮓ ﺩﺭﺍﺯ ، ﺑﯿﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ، ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ ، ﺳﻨﺪﺑﺎﺩ ، ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺭﻧﺴﺖ ، ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺒﺰ ، ﻫﺎﯾﺪﯼ ، ﺭﺍﻣﮑﺎﻝ ، ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺮﭖ ، ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ، ﻧﯿﮏ ﻭ ﻧﯿﮑﻮ ، ﺁﻟﯿﺲ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ ، ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧ
دیدگاه‌ها