آموزش تصویری سیسکو CUCM قسمت 16

87

در این ویدئو می توانید نحوه CUCM Subscriber Installation را مشاهده کنید. گزارشگر ابری اولین سرویس مدیریت و تحلیل تماس

pixel