خودکشیه دو جوان بدلیل مخالفت خانواده برای ازدواج

132
بازهم دو جوان از دست رفتند.بدلیل سنگ اندازی و مخالفت خانواده هایشان برای ازدواج. اکنون بجای عروسی برایشان باید عزاداری کنند. لطفا مارو دنبال کنید ما هم بک میدیم. از لایک و دنبال کردنه پیجه ما سپاس گزاریم ماو به دوستاتون معرفی کنید
pixel