چکیده ای از صحبت های مهندس صادقی ( مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان ) در برنامه زند

249
چکیده ای از صحبت های مهندس صادقی ( مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان ) و مهندس موتمن (مشاور مدیر عامل ) در ویژه برنامه نوروزی یک - یک... شبکه یک سیما http://t.me/esco_family
pixel