تهیه نقشه ذهنی

2,834

چگونه متن سخنرانی را آماده کنیم با این نرم افزار میتوانیم یک نقشه ذهنی از متن سخنرانی را تهیه کنیم تا فراموش نکنیم جهت مطالب بیشتر به این مقاله در سایت: www.AhmadMoein.com مراجعه کنید آدرس کوتاه مقاله: https://goo.gl/JC1rEs

احمد معین 87 دنبال کننده
pixel