چنگیزخان چگونه آسیا را با اسب فتح کرد ؟!

620

برای چینی ها او دشمنی وحشیانه بود. برای اروپایی ها او بنده شیطان بود، که "ملت فرومایه شیطانی که مانند شیاطین از جهنم می آمدند " را رهبری می کرد؛ اما در تاریخ بشر یکی از بزرگترین جنگ سالاران و فرماندهان تاریخ بود. ما در مورد چنگیز خان صحبت می کنیم. چنگیز خان حدودا در سال 1162 میلادی متولد شد و در ابتدا اسم او، تِموچین (Temujin) نامگذاری شده بود. چنگیز یکی از اعضای قبیله بورجیگین (Borjigin)بوده است و یکی از نوادگان قوبلای خان (Khabul Khan) - فوبلای خان ، قبایل مختلف را،، شصت سال پیش ،، در مقابل چین ا ه

روبیک | HD 7.4 هزار دنبال کننده
pixel