دکتر مسعود سلطانی فر در برنامه باهمستان شبکه جام جم

502

دکتر مسعود سلطانی فر؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با حضوردر برنامه باهمستان، با شعار"جهانگردی را با ایرانگردی آغاز کنیم" ایرانیان خارج از کشور را به مشارکت و سرمایه گذاری دربخش گردشگری دعوت کرد. ایشان با اشاره به ثبت دو اثر قنات ایرانی و کویر لوت در روزهای گذشته ،گفت تا کنون 21 اثر فرهنگی و طبیعی ایرانی را در یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت کرده ایم.