گزارش تصویری از حال این روزهای کرمانشاه

184
184 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

#اینجاکرمانشاه. حال این روزهای کرمانشاه، 8 ماه پس از زلزله تعریفی ندارد. خیریه نیکوکاران شریف با حمایت خیرین عزیز، در حال ساخت و تجهیز سه خانه بهداشت در کرمانشاه می باشد. جهت اهدای کمک به پروژه اینجاکرمانشاه کد *767*77# را شماره گیری نمایید. گزارش پیشرفت پروژه در سایت نیکوکاران شریف: sharifngo.com/kermanshah