داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

اردوی قشم بهمن 97 مدرسه دانش قلهک

610
مدرسه دانش مدرسه ای است که روی پرورش چند بعدی افراد برنامه ریزی می کند بر اساس تئوری های مختلف و نظریات مختلفی که در دنیای امروز مدیریت آموزشی جایگاه ویژه ای دارد. اردو ها فضایی است برای تقویت انواع هوش های درون فردی - هوش میان فردی - هوش طبیعت گرا - هوش حرکتی جنبشی - هوش فضایی - هوش کلامی زبانی و همچنین ثمره آن حس همدلی - بالا رفتن روحیه کارجمعی و گروهی و کسب مهارت های فردی و اجتماعی می باشد.
pixel