کایچو هیتوهیرا سایتو- فن ایکّیو

1,561
1,561 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

کایچو هیتوهیرا سایتو- سمینار ایواما آیکیدو- ایالات متحده، کالیفرنیا- (فن ایکّیو)/ , Hitohira Saito Kaicho- Iwama Aikido Koshukai- United States California (Ikkyo Waza)/ www.iwamaaikido.ir