میزگرد همایش ژئوماتیک 81 - قسمت دوم

125

قسمت دوم میزگردی با عنوان آموزش و پژوهش در همایش ژئوماتیک 81 با حضور جمعی از اساتید در اردیبهشت 1381 - سازمان نقشه برداری کشور