تحلیل تکنیکال فملی در تایم بازار 1400.01.31

61
تحلیل تکنیکال فملی در تایم بازار 1400.01.31 تحلیل، سیگنال خرید و فروش نمی باشد و صرفا دیدگاه کارشناس است. تحلیل گر: مهدی صفری آموزش بورس اصفهان (آفتاب بورس)www.aftabbourse.ir کانال ما دنبال نمایید. https://t.me/aftabesf
pixel