کلیپ و خداوند پسر را نمک زندگی افرید تا دختر را...

1,624
(( گرگ تنها )) 257 دنبال‌ کننده
(( گرگ تنها )) 257 دنبال کننده

Leila

2 هفته پیش
اگه ننت نبود الان وجود نداشتی ددش

Leila

2 هفته پیش
اگه همی دخترا نبودن الان شماهم وجود نداشتی حاجی
(( گرگ تنها )) فلا که وجود دارم

جرمش؟ دختر بودن❬❭❬❭kosar❬❭❬❭

3 هفته پیش
دختر هم شکر زندگیه
(( گرگ تنها )) دختر که فلفل زندگیه تنده

جرمش؟ دختر بودن❬❭❬❭kosar❬❭❬❭

3 هفته پیش
نه اتفاقا خداوند دختر را آفرید تا پدر پسر را دربیاورد
(( گرگ تنها )) پدر پسر رو که در میارین ولی پسر نمک زندگیه
pixel