امتحان عملی رانندگی - کلاچ و دنده

8,102
لیست تمام ویدئوها https://www.youtube.com/playlist?list=PLyuT-Y0oHXV7QNKx2Ss-5ka0BcQpVSLWg لیست تمام ویدئوهای ده کلمه در روز https://www.youtube.com/playlist?list=PLyuT-Y0oHXV4icgAxUNh55ApgXWbbsghQ لیست تمام ویدئوهای آموزش عملی رانندگی https://www.youtube.com/playlist?list=PLyuT-Y0oHXV7y4wb_WQ0kUY6yNYDRcXtX
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.5 هزار دنبال کننده
pixel