موتور سواری مهدی امینی | رفیق | مشتی| mahdiamini

3,847
جاده معرفت پایان نداره رفاقت انتها نداره حواس خدا هست به رفاقتمون سه تایی شدیم داداشی شدیم تو رگی شدیم حالا دو ساله کنار هم برای اتفاق های خوب و درست و بزرگ نه فقط تلاش بلکه میجنگیم دم بامعرفت هاش گرم که پشت ما بودن حامی ما بودن بد و خوب مارو سوا نکردن و همون قدی که بودیم دوسمون داشتند داداشم کوچلو داداشم خسرو
pixel