سخنان دکترعاملی در همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام

129
129 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با اینکه دانشگاه تهران در سال 1313 تأسیس شده است، 98 درصد از تولید علمی این دانشگاه متعلق به بعد از انقلاب اسلامی است. وی ادامه داد: 99 درصد از تولیدات علمی دانشگاه شریف و 95 درصد از تولیدات علمی دانشگاه شیراز متعلق به بعد از انقلاب اسلامی است. yon.ir/sccr875