چاقوکشی نماینده مجلس هنگام بحث بر سر انتخاب رئیس جدید مجلس + فیلم

11,103

درگیری در بین نمایندگان مجلس افغانستان بر سر انتخاب رئیس مجلس

خبرهای فوری
خبرهای فوری 102 دنبال کننده