احداث مدرسه امیدآینده در بوشهر توسط بانک آینده

173

مدرسه امید آینده بوشهر، یکی از 8 مدرسه ای است که بانک آینده در سال 1396، در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و گسترش امکانات آموزشی در مناطق کم برخوردار از امکانات، احداث کرده است.

بانک آینده
بانک آینده 38 دنبال کننده