انتخاب رشته انسانی

575

داوطلبانی که در رشته انسانی در کنکور سراسری شرکت کرده اند می توانند پس از اعلام نتایج اولیه از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور و با توجه به نمره و تراز درج شده در کارنامه خود در صورت مجاز شدن برای مرحله انتخاب رشته انسانی اقدام کنند.

آی مشاوره
آی مشاوره 2 دنبال کننده