میلیون ها نفر محروم از بیمه درمانی در آمریکا

608
طبق گزارشی که دفتر بودجۀ کنگرۀ آمریکا منتشر کرده است در صورتیکه طرح موسوم به «ترامپ کر» جایگزین بیمه همگانی باراک اوباما شود در کمتر از دو سال دست کم ۱۴ میلیون آمریکایی از خدمات بیمه درمانی محروم خواهند شد.
عصر ایران 5.4 هزار دنبال کننده
pixel