میلیون میلیون رز

150
با صدای آلا پوگاچوا هنرمند روسی_1985_این ترانه براساس یک داستان عاشقانه واقعی است که در آن یک نقاش عاشق یک هنرپیشه دوره گردمی شود اما با بی تفاوتی او مواجه می شود لذا خانه و همه داروندارخود را می فروشد و گل رز می خرد و به خانه آن هنرپیشه میبرد آن هنرپیشه برای اولین و آخرین بار اورا می بیند و می بوسدو فردای آنروز آن شهر را ترک می کند.
pixel