دشمنان

9
ممکن است حتی ژاپنی های امروزی غیرت نداشته باشند اما هر کدام از ما یک هیروشیمایی هستیم.به یاد همگی آنان.این هم از طرف جامعه گیمر ها که هیچ وقت فراموش نمی کنند.
Silent assasin 25 دنبال کننده
pixel